Üdvözöljük a Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft weboldalán!
+36 1 2200 661
solverunio@solvergroup.hu
Állásajánlatok
Mérnökiroda

SO 14001környezetközpontú irányítás bevezetése

Szakértőink vállalati gyakorlattal és jelentős ipari tapasztalattal rendelkező, több nyelvet is beszélő mérnökök, közgazdászok, akik a mindennapos működésben segítséget tudtunk nyújtani Önöknek a következő minőségirányítási területeken: Minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetése, integrációja (ISO 9001, ISO/TS 16949, EFQM, Minőségi Díjra felkészítés, ISO 14001, EMAS). Minőségfejlesztő team-munka irányítása, moderálása, Minőségügyi fejlesztéseket társvállalatunk, a Pannon-Quality Kft munkatársai végzik.

Minőségügyi rendszerbevezető tanácsadás folyamata:

  

Az alábbi eljárás általánosságban vonatkozik az irányítási rendszerek kialakítására. A megrendelő kéréseit, sajátosságait figyelembe véve a folyamat természetesen változhat, kiegészülhet

Konzultációk 

A tanácsadó a konzultációs időpontokat telefonon, vagy személyesen egyezteti az ügyféllel, ezt követően kerül sor a személyes felkeresésre. Minden személyes konzultáción és az érdemi telefonos konzultációk során az elhangzottak dokumentálására Tárgyalási jegyzőkönyv formanyomtatványt használunk. A tanácsadó az első dokumentációs részteljesítés alkalmával az átadja az Ügyfél dossziét. Az Ügyfél dosszié célja, hogy a tanácsadó által átadott dokumentumok, s így az ügyfél irányítási Rendszer dokumentumai rendszerezetten kerüljenek tárolásra az ügyfélnél. A dosszié tartalma minőségirányítási rendszer bevezetésekor:

  • Minőségirányítási Kézikönyv,
  • Minőségirányítási Eljárások,
  • Munkautasítások (nem kötelező),
  • Formanyomtatványok
  • Munkaköri leírások.

A projekt előrehaladása során a felkészítő az újonnan leadott rendszer dokumentumokat ebbe a dossziéba fűzi le az ügyfélnél. Minden szerződés szerinti részteljesítést cégünk tanácsadója a Teljesítési igazoláson igazoltat az ügyféllel.

Oktatás 

A tanácsadó egynapos oktatás keretében ismerteti meg a megbízó vezetői számára az irányítási rendszerek kialakulásának történetét, a vonatkozó szabvány követelményeit és a rendszer kiépítésének módját. A képzés során a tanácsadó ismerteti az adott projekt megvalósításának ütemtervét, a szükséges tevékenységeket, határidőket. A megbízó vezetőivel egyeztetve rögzíti a bevezetési folyamatban résztvevő személyeket, felelősségeket.

Helyzetfelmérés  

Cégünk tanácsadója a megbízó szakembereivel konzultálva feltárja a projekt szempontjából fontos, meglévő helyzetet, folyamatokat és dokumentumokat, összegyűjti a megrendelt feladat elvégzéséhez szükséges információkat.

A dokumentációs-rendszer kidolgozása 

A tanácsadó írja meg, készíti el az irányítási kézikönyvet, a rendszer működését részletesen leíró eljárási utasításokat és a szükségesnek ítélt formalapokat helyszíni, személyes konzultációk útján, illetve szükség esetén telefonon nyert információk alapján, a megbízó szakembereit bevonva. Amennyiben igény van rá, az elkészítendő munkaköri leírások, munkautasítás szintű szakmai technológiák, munkavégzési módszerek leírásához konzultációt biztosítunk. A dokumentumok változtatásának lehetősége a projekt teljes ideje alatt fennáll.

Belső auditorok képzése 

Cégünk az irányítási rendszerek kiépítésekor, igény esetén belső auditor képzést tart. A tanácsadó (megfelelő képesítéssel rendelkező) a megbízó által kijelölt személyek részére egynapos belső felülvizsgáló képzést tart. A képzés célja, hogy a megbízó képzett belső felülvizsgálója képes legyen önállóan is fenntartani az irányítási rendszert. Az oktatás keretében cégünk tanácsadója megismerteti a megbízó vezetői számára a belső auditálással szembeni követelményeket, az auditálási technikát és az előírt feljegyzések kitöltésének módját. A képzéshez biztosítjuk a színes LCD projektort, notebook számítógépet és minden résztvevőnek az előadást pontosan követő, színvonalas képzési anyagot. A sikeresen vizsgázóknak társaságunk oklevelet állít ki.

A rendszer bevezetése, folyamatos ellenőrzése 

Cégünk tanácsadója folyamatosan felügyeli a dokumentumrendszer bevezetésének folyamatát, segít az elkészült dokumentumok gyakorlatba való átültetésében. Konzultációs alkalmak során ismerteti a követelményeket, a megbízó esetleges kérdéseit tisztázza, megbeszéli az elvégzett feladatokat, meghatározza a további teendőket a belső felülvizsgálatokra való felkészülés során. Majd a vonatkozó szabványnak megfelelő, elkészült, a megbízó által jóváhagyott dokumentumokat a megbízó minőségirányítási megbízottja és/vagy felső vezetője kiadja a gyakorlatba való bevezetéshez.

Belső auditálás, a minőségirányítási rendszer bevezetésének ellenőrzése 

Felkészítő és megbízó képzett auditorai (amennyiben van a megbízónak auditora) a teljes minőségirányítási rendszerre kiterjedő felülvizsgálattal ellenőrzik a rendszer bevezetés folyamatát. Meghatározzák a nem-megfelelőségeket és a szükséges korrekciók végrehajtásának módszerét, felelőseit és határidejét.

A működtetett rendszer javítása 

Felkészítőnk az auditon feltárt nem-megfelelőségek kijavításában, a tanúsítást megelőzően segítséget nyújt, a megbízó szakembereivel tisztázza a felmerült kérdéseket, megbeszélik az elvégzett feladatokat, meghatározzák a további teendőket a külső minősítésre való felkészülésben.

Minősítésnél való közreműködés 

Cégünk tanácsadója a tanúsító, külső felülvizsgálatnál közreműködik, annak érdekében, hogy az esetlegesen feltárt nem-megfelelőségek javításában gyors és hatásos segítséget tudjon nyújtani a megrendelőnek. A tanúsító auditon a megbízó minőségirányítási rendszerben érintett valamennyi alkalmazottja részt vesz.

SolverUnio Kft. Minden jog fenntartva!
Honlaptérkép     Adatvédelem     Impresszum