Üdvözöljük a Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft weboldalán!
+36 1 2200 661
solverunio@solvergroup.hu
Állásajánlatok
Mérnökiroda

ExcellenCert Modell alkalmazása

Hosszú előkészítő és szervezet-fejlesztési kutatómunka eredményeként dolgozta ki a Solvergroup egyik tagvállalata, a Pannon-Quality Kft az ISO 9001-el integráltan tanúsítható ExcellenCert tanúsítási rendszerét, amely az EFQM által kidolgozott, és a Kiválóság Modell alapját képező 8 kiválósági alapelvre épül.

Az innovációs kutató-fejlesztő munka három fő irányban folyt:

1.Lépés az integrált ISO 9001 & ExcellenCert tanúsítás irányában: Fő törekvésünk egy olyan új megfelelőség-értékelési eljárás kidolgozása volt, amely az ISO 9001 tanúsítás hozzáadott értékét jelentősen növeli. Olyan tanúsítási rendszert akartunk létrehozni, amely a szervezeteket a kiválóság útján folyamatos szervezetfejlesztésre ösztönzi. Kidolgoztuk az ExcellenCert tanúsítási szabályzatát, terméklapját, ISO 9001 audittal integrálható megfelelőség-értékelési eljárását. Ennek megfelelően a szervezetek az elért kiválósági szintről az ISO 9001 tanúsítványuk mellé ExcellenCert tanúsítványt is kapnak.

2.Lépés az ExcellenCert, mint útmutató irányában: A tapasztalatok azt igazolják, hogy az ISO 9001-es rendszert már hosszabb ideje működtető és kiválóságra törekvő szervezetek egyre inkább igénylik a továbblépést. Számukra fejlesztési útmutatóként is alkalmazható, az ExcellenCert követelményfüzet.

3.Lépés a Módszertani ajánlások irányában: Törekvésünk szerint az ExcellenCert egy olyan tudásbázis, amelynek szervezetfejlesztési ajánlásai folyamatosan bővülnek a piaci tapasztalatokon alapuló, a szervezetfejlesztést támogató megoldási javaslatokkal, módszertanokkal és esettanulmányokra hivatkozásokkal.

Az ExcellenCert tanúsítási rendszer elemei:

  • az ExcellenCert követelményfüzet,
  • a kapcsolódó értékelési és tanúsítási szabályzat,
  • a tudásbázist alkotó módszertani ajánlások a követelményfüzetben és az esettanulmányok a kapcsolódó weboldalalakon.

Az ExcellenCert tanúsítási eljárása logikusan felépített, fejlesztésre ösztönző, utat mutat a kiválósági díjakra pályázó szervezeteknek, de ugyanakkor a fejlesztések kiválasztásánál nagy szabadságfokot biztosít. A rendszer nyitott a folyamatosan változó a piaci körülményekre, tudásbázisa folyamatosan bővül, módszerek tárházát gyűjti magába, amelyeket az egyes szervezetek a nekik megfelelő módon alkalmazhatnak. A sikeres tanúsításhoz javasolt ExcellenCert rendszerben képzett szervezetfejlesztési szakember, moderátor támogatását is igénybe venni. A szakember rámutat a szervezet adottságainak és működéséből fakadó eredményeinek kapcsolódási pontjaira, összefüggéseire és hozzásegít a módszertanok kiegyensúlyozottan történő alkalmazásához, amely a szervezeti kiválóság egyik ismérve.

Az ExcellenCert tanúsítási rendszere a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület együttműködésével és jóváhagyásával került kialakításra, amelyet a Certop Termék- és Rendszertanúsító Ház alkalmaz tanúsítási eljárásai során. A kiválósági követelményrendszer szerinti megfelelőség-audit, és értékelés ösztönzést ad a szervezetek számára a folyamatos fejlődéshez és a kiválósági kultúra terjesztéséhez. Azok a szervezetek, amelyek az ExcellenCert szerinti kiválósági tanúsító auditokon megfelelnek, várhatóan sikeresen pályázhatnak a Kiválóság különböző európai elismerési szintjeire és a nemzeti vagy regionális Minőségi Díjak elnyeréséért. A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület - az EFQM magyarországi partnerszervezete -  elfogadta és támogatja az ExcellenCert 2010 kiválósági követelményrendszerét, részt vállal a tanúsító auditorok képzésében, valamint a tanúsítási folyamat gyakorlatának értékelésében.A tanúsítási eljárást a Certop Termék- és Rendszertanúsító Ház folytatja le, a szervezet ExcellenCert szerinti megfelelőségét Tanúsítvánnyal igazolja, a fejlettségi szintet szemléletes értékelés tartalmazza. A tanúsítási eljárás történhet az ISO 9001 audittal együtt, de a rendszertanúsítástól függetlenül is szerződhet a szervezet.

Az ExcellenCert Tanúsítvány a teljes szervezeti működésre vonatkozik. Amennyiben a tanúsított szervezet valamely részegységénél, vagy valamely résztevékenységénél az auditorok az iparági gyakorlatból kiemelkedően jó gyakorlatot látnak, javaslatot tesznek a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesületnek „Best Practice Excellence Diploma” kiállítására. A Szövetség a tanúsítási folyamat eredményeként, a Certop Termék- és Rendszertanúsító Ház által delegált tanúsító auditorok javaslata alapján, „Best Practice Excellence Diploma” formájában ismeri el az auditált szervezetnél azonosítható példa értékű működést akár kisebb szervezeti egység, vagy működési résztevékenység szinten is.

SolverUnio Kft. Minden jog fenntartva!
Honlaptérkép     Adatvédelem     Impresszum