Üdvözöljük a Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft weboldalán!
+36 1 2200 661
solverunio@solvergroup.hu
Állásajánlatok
Mérnökiroda

OHSAS 18001 (MSZ EN 28001) szabályozás a munkahelyi biztonságért (MEBIR)

A MEBIR jelentése Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer. Az OHSAS ennek angol nyelvi megfelelője, Occupational Health and Safety Assessment Series, azaz munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági értékelési sorozat. Az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti MEBIR rendszer célja, hogy a munkatársakat fenyegető munkabiztonsági kockázatokat teljes körűen feltárja, értékelje és szisztematikusan csökkentse. Munkabiztonsági kockázat-kutatásaink eredményei beépülnek a szabványra épülő vállalati MEBIR rendszereinkbe, hogy azok a biztonságos munkavégzéshez való jogot és a vállalati versenyképesség fenntartását egyaránt szolgálják.

Az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti MEBIR rendszer célja, hogy a munkatársakat fenyegető munkabiztonsági kockázatokat teljes körűen feltárja, értékelje és szisztematikusan csökkentse. Munkabiztonsági kockázat-kutatásaink gyakorlati eredményeit felhasználjuk vállalati MEBIR-rendszerek kiépítésekor, hogy azok a biztonságos munkavégzéshez való jogot és a vállalati versenyképesség fenntartását egyaránt a maximumom szolgálják.

A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer - MEBIR management rendszer kiépítése a MEBIR szabvány alapján:

Magyarországon – az Európai Unióhoz hasonlóan – a technika fejlődésével a munkafolyamatok jelentősen átalakulnak. Egyrészt komfortosabbá, biztonságosabbá vált a munkakörnyezet, másrészt új, eddig nem ismert, esetenként nagy hatósugarú egészségkárosító hatások illetve munkabiztonságot veszélyeztető kockázatok jelentek meg.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR) szabvány az európai országokban nemzeti szabvány, Magyarország is beépítette hazai szabványrendszerébe MSZ 28000 címen. A rendszer működtetése elősegíti az egyre szigorodó munkavédelmi szabályok betartását, valamint a munkahelyi egészségkárosodások és balesetek csökkenését., a munkabiztonsági kockázatok feltérképezését, a kockázati mátrix elkészítését, a kockázati tényezők kezelését és minimalizálását auditálható menedzsment rendszer keretei közt..

Az MSZ 28001/OHSAS 18001 előnyei:

 • növekvő vállalati reputáció, hírnév
 • a munkatársak egészségének hatékony védelme
 • kevesebb baleset, ebből adódóan hatékonyabb működés, költségcsökkenés
 • biztosítási díjak mértékének csökkenése
 • átfogó folyamat a kockázat mértékének csökkentésére
 • a veszélyek időben történő azonosítása és megelőzése
 • önigazolás a törvények, rendeletek betartásáról, növekvő jogbiztonság
 • javuló munkavállalói motiváció
 • javuló munkavállalói tudatosság és szervezeti kultúra a munkabiztonság terén
 • integrálhatósága a minőség- és/vagy környezetirányítási rendszerekbe

A rendszer kiépítése során a következő bevezető lépéseket végezzük el. 

A)    Állapotfelmérés, munkavédelmi audit elkészítése

Az állapotfelmérés célja a társaságnál meglévő munkavédelmi gyakorlat , a munkavédelmi szabályozás megismerése, és annak a megállapítása, hogy a működés milyen mértékben elégíti ki a MSZ 28001:2008 szabvány, OHSAS 18001 szabvány követelményeit.

Az eljárás összefoglalja a munkabiztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos folyamatokat, az audit kiterjed:

 • A rendszeresen alkalmazott és esetenként előforduló tevékenységekre, technológiákra,
 • A tevékenységekben közvetlenül vagy közvetve részt vevő személyekre
 • A tevékenységhez felhasznált gépekre, berendezésekre, felszerelésekre és anyagokra.

A kockázatértékelés eredményei és a kockázatok csökkentésére hozott  intézkedések hatásai részét  képezik a MEB célok meghatározásának.

Az eljárásleírás biztosítja, hogy:

 • A kockázatelemzés igyekszik megelőzni és csökkenteni a kockázatokat és a kockázatok kiváltotta eseményeket,
 • Az elemzés rangsorolja a kockázati elemeket és ennek megfelelően igyekszik kiküszöbölni azokat,
 • A kockázatok kézbentartására hozott intézkedések megfelelnek a tevékenységek jellegének és sajátosságainak,
 • A kockázatelemzés eredményei egyik alapját képezik a tevékenységek szabályozásának, a berendezések kiválasztásának és kezelésének, valamint a munkatársak továbbképzésének,
 • Megtörténik az intézkedések folyamatos felügyelete, ellenőrzése és szükség szerinti módosítása.

A munkavédelem területén a vonatkozó jogszabályok eleve meghatároznak kötelező dokumentumokat, mint például a kockázatértékelési eljárás, a megelőzési stratégia, a mentési terv, számtalan belső szabályozás és ellenőrzés, munkahelyi munkavédelmi képzés, oktatás, vizsga, egyéni védőeszközök használati kézikönyve, munkabalesetek bejelentése,kivizsgálása, üzembe helyezési és időszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvek, az elsősegély szabályozása, stb.

A MEBIR irányítási rendszer bevezetésénél ezeket a dokumentumokat egységes szerkezetbe rendezve felhasználjuk, különösen az esetben ha ezek egy már eleve meglévő gyakorlatra épülnek.

 

B)    MEBIR dokumentumok kialakítása

MEB politika, MEBIR politika

A MEB politika hosszú távú céljait a vállalat stratégiai terveivel összhangban rövid távú célokra és intézkedésekre bontjuk.

 

Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 

A felső vezetőség meghatározza a felelősségi köröket és hatásköröket és ezek kölcsönös kapcsolatát a társaságon belül és gondoskodik arról, hogy mindezt a dokumentumokban közzétegye.

Erőforrások

A vezetéssel együttműködve e célokhoz forrásokat azonosítunk, a beazonosítás során törekedni kell a számszerűsítésre.

MEBIR vezetőségi átvizsgálás

A vállalat vezetésének időnként vezetőségi felülvizsgálatot kell tartania, hogy megállapítsa, az irányítási rendszer alkalmas-e a politikából adódó MEB célok elérésére.

 

MEB Folyamatok

 • Kockázat-értékelés
 • MEB-folyamatok ellenőrzési terve
 • Gépek, berendezések, védőeszközök felülvizsgálati terve
 • Kármentesítési terv
 • Monitoring terv

 

MEBIR rendszerépítés, dokumentáció

A munkahelyi egészvédelemhez és biztonsághoz köthető folyamatok és az ezekhez kapcsolódó felelősségek átvizsgálását, feltárását követően készül el a MEBIR dokumentációs rendszer, mely a MEBIR kézikönyvből és a MEBIR eljárások, folyamatutasítások, munkautasítások, kezelési utasítások, vészhelyzeti utasítások, az ezekhez kapcsolódó formalapok, formanyomtatványok strukturált dokumentációiból épül fel.

C) A MEBIR rendszer bevezetése során szabályozandó legfontosabb folyamatok:

 • Veszélyazonosítás, kockázatértékelés, kockázat-menedzsment
 • Jogszabályi és egyéb követelmények
 • Erőforrások, feladatok, felelősségi körök, hatáskörök
 • Felkészültség, képzés és tudatosság
 • Kommunikáció, részvétel és konzultáció
 • A dokumentumok kezelése a MEBIR előírásai alapján
 • A MEBIR működésének szabályozása
 • Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre
 • Monitoring-terv
 • A teljesítmény mérése es figyelemmel kísérése
 • A megfelelőség kiértékelése
 • A nem-megfelelőség, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység eljárás


A MEBIR működés szabályozása során érdemes kitérni a következők szabályozására:

Egyéni védőeszköz kiválasztás, juttatás, üzemegészségügy, foglalkozás-egészségügyi szolgálat, egészségügyi alkalmasság, foglalkozási megbetegedés, elsősegély nyújtás, tűzvédelem, a munkavégzés tárgyi feltételei; munkavédelmi üzembe helyezés, munkabaleset, munkabaleset kivizsgálása, nyilvántartása, bejelentése, munkavédelmi képviselet, munkavédelmi bizottság, paritásos testület, munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyeken, anyagmozgatás követelményei, munkahelyek kialakítása, veszélyes anyagok, veszélyes készítmények helyezése (figyelembe véve a RACH, a GHS, CLP rendelet követelményeit), munkahelyi zaj-, és rezgés, villamosság biztonságtechnikája, képernyő előtti munkavégzés, munkaeszközök biztonságtechnikája, stb.

A MEBIR rendszer működtetése, folyamatos fejlesztés

A MEBIR rendszer bevezetésének sikerét, a MEBIR fenntartását elemzések, területi bejárások, ellenőrzések és MEBIR preauditok segítségével lehet értékelni. Eltérések esetén a MEBIR is helyesbítő és megelőző intézkedések kidolgozását követeli meg.


MEBIR követelmény, elvárások

MSZ 28001:2003: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere szabvány

MSZ 28001:2008: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Követelmények szabvány (MEBIR) 

MSZ 28002:2009 Útmutató az MSZ 28001:2008 szabvány (OHSAS 18001:2007) bevezetéséhez (ennek megfelelője: OHSAS 18002:2008)

SolverUnio Kft. Minden jog fenntartva!
Honlaptérkép     Adatvédelem     Impresszum