Üdvözöljük a Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft weboldalán!
+36 1 2200 661
solverunio@solvergroup.hu
Állásajánlatok
Mérnökiroda

Integrált irányítási rendszerek kialakítása (IIR)

Az irányítási rendszerek integrálásának fő célja az, hogy egy vállalat önállóan alkalmazott menedzsment-rendszereiből normatív, dokumentált, egységes vezetést támogató rendszer jöjjön létre.

E menedzsment rendszer-integráció leginkább a minőségirányítás (ISO 9001:2008), a környezetirányítás ISO 14000:2004) és a munkahelyi egészségvédelem-, és biztonság (MIR, KIR, MEBIR) területén épül fel, amely mind az ISO 9001:2000, az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, EMAS, és az MSZ 28001 szabvány követelményeinek megfelel

TUDÁSUNKAT, ERŐFORRÁSAINKAT, ÉVTIZEDES TAPASZTALATAINKAT AJÁNLJUK ÖNNEK!

Az integrált irányítási rendszerek (IIR) alapját minden esetben a szervezet alapvető értékteremtő folyamataira épülő rendszernek kell képeznie. A fenti szabványok közül ezt a követelményt leginkább az MSZ EN ISO 9001:2008-as elégíti ki, így célszerű ezt alapvető rendező elvként figyelembe venni, vagy épp e struktúra bevezetésével kezdeni.

A rendszerek kiépítése nem minden esetben történik meg egyszerre: szükség lehet arra, hogy a már meglévő irányítási rendszerbe integráltan történjen meg az új rendszer bevezetése, például a már meglévő ISO 9001 minőségirányítási rendszerbe legyen integrálva az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer, vagy az integrált MIR, KIR rendszerbe legyen illesztve az MSZ 18001 szerinti MEBIR rendszer.

Az integráció azt is jelenti, hogy e menedzsment rendszereket nem különálló alrendszerként, hanem a működésbe beleolvadó egységes rendszerként kell kezelni. Praktikusan ez azt is jelenti, hogy nincs külön minőségirányítási, vagy környezetirányítási, esetleg munkabiztonsági kézikönyv, hanem egységes kézikönyvben fogalmazzuk meg a folyamat-szabályozásokat és ez a megközelítés érvényesül az alsóbb szintű szabályozókban, technológiai utasításokban is.

Ezt az integrációt csak akkor tudjuk jól elvégezni, ha nem szabványalapú, hanem működési folyamatalapú szabályozók születnek, így operatív végrehajtói szinten már egyáltalán nem, vagy csupán kis mértékben érzékelhető, hogy milyen irányítási rendszert működtet a szervezet.

AZ INTEGRÁLT MANAGEMENT BEVEZETÉSÉNEK FOLYAMATA:

 

A projekt indító egyeztetése:

A projekt kulcsfolyamatainak és felelőseinek meghatározása

Integrált irányítási politika meghatározása

A minőségi, környezeti és biztonsági célkitűzések alapvető cselekvési elvek és értékek formájában kerülnek dokumentálásra integrált vállalkozási politika formájában.

Folyamat-auditálás és folyamat-térképezés

A meglévő technológiai és menedzsment folyamatok minőségügyi, környezetirányítási és/vagy munkabiztonsági auditálása, részletes elemezése. Kapcsolódások, összetettség, egyszerűsítési lehetőségek feltérképezése. Sorrend és kölcsönhatás!

Minőségi-, környezeti és biztonsági célok, kritériumok és intézkedések meghatározása

A vezetőség meghatározza az IIR minőségügyi, környezet-politika és MEB célrendszerét amelyek megfelelnek társaság céljainak; tartalmazzák a követelmények teljesítése és az IIR eredményességének folyamatos javítása iránti elkötelezettséget; keretet adnak a célok kitűzéséhez és átvizsgálásához és a szervezet és a cégvezetés elkötelezettségét mutatják a balesetek elkerülésére, megelőzésére és a működés folyamatos javítására.

Gazdálkodás az erőforrásokkal és felelősségi körök meghatározása

  

Az IIR-t bevezető társaság a projekt indítása előtt felülvizsgálja, és folyamatosan figyeli az erőforrásigényeket, meghatározza és kellő időben rendelkezésre bocsátja azokat az erőforrásokat, amelyek szükségesek,      az IIR folyamatainak bevezetéséhez, fenntartásához és eredményességük folyamatos fejlesztéséhez, a megrendelők megelégedettségének fokozásához, a megrendelő követelmények teljesítése által.

A vezetőség meghatározza a felelősségi köröket és hatásköröket és ezek kölcsönös kapcsolatát a társaságon belül és gondoskodik ezek közzétételéről a dokumentumokban

Véglegesítés,  rendszerépítés és dokumentálás

A folyamatok és az ezekhez kapcsolódó felelősségek feltárását követően készül el az ISO 9001, ISO 14001 és MSZ 28001 szabványok előírásainak megfelelő dokumentációs rendszer.

Az IIR dokumentációja a következőket tartalmazza:

 • Minőség-, Környezeti-, MEB politika,
 • Integrált Irányítási Kézikönyv, dokumentált eljárásokat,
 • munkautasításokat, munkaköri leírásokat, formanyomtatványokat listákat,
 • feljegyzéseket, bizonylatokat, levelezéseket,
 • külső előírásokat (pl.: jogszabályok, szabványok, rendeletek)
 • valamint azokat az egyéb dokumentumokat, amelyeket a folyamatok hatásos működtetése és szabályozása még megkövetel

Mérés - elemzés – fejlesztés

  

A cél elérését mérések, elemzések és auditok segítségével rendszeresen értékeni kell. Az előirányzottakhoz képest történő eltérések esetén kiigazító intézkedésekre van szükség. Annak érdekében, hogy az eltérések már előre elkerülhetők legyenek, megelőző intézkedéseket dolgozunk ki a kockázatelemzés alapján.

Bevezetési képzés, tréning

Az irányítási rendszer működése akkor elfogadott és hatékony, ha az érintett munkatársak megszerzik a megfelelő tudást, tudatosságot, kompetenciát.

  

Az eredmények értékelése, vezetőségi átvizsgálás

A vezetőség azzal bizonyítja elkötelezettségét az Integrált Irányítási Rendszer létrehozása és bevezetése iránt, valamint folyamatosan fejleszti annak eredményességét, hogy:

 • tudatosítja a szervezettel a megrendelői, valamint a jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságát;
 • meghatározza a minőség-, környezeti-, MEB politikát;
 • gondoskodik arról, hogy a célok (minőségi és környezeti egyaránt) meg legyenek határozva;
 • biztosítja a szükséges erőforrások rendelkezésre állását;
 • vezetőségi átvizsgálásokat végez

Csonka Attila dipl.ing., MBA

2013

SolverUnio Kft. Minden jog fenntartva!
Honlaptérkép     Adatvédelem     Impresszum