Üdvözöljük a Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft weboldalán!
+36 1 2200 661
solverunio@solvergroup.hu
Állásajánlatok

Sajtószoba

A 2010-ben életbe lépett EU irányelv az épületek energiahatékonyságáról

Szigetelésinfo.hu

2013.05.19.

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. május 19.-én hirdette ki a 2010/31/EU irányelvet az épületek energiahatékonyságáról – Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) -, melyet a tagállamoknak legkésőbb 2012. július 9.-ig kell átültetniük saját jogrendjükbe. Az irányelvvel, annak magyarországi alkalmazásával és a szükséges tennivalókkal foglalkozó cikksorozatunk első részében az irányelv általános elveit tekintjük át.

Általános elvek

Talán közismert tény, hogy az épületekkel kapcsolatos az Unió teljes energiafogyasztásának nagyságrendileg 40 %-a. Az energiafogyasztás csökkentése és a megújuló forrásból származó energia felhasználása az épületekben hozzájárul az energiafüggőség és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez és lehetővé teszi a Kiotói Jegyzőkönyvben vállaltakat (a globális hőmérsékletemelkedés 2 °C alatt tartását ill. 2020-ra az üvegházhatású gázok teljes kibocsátását legalább 20 %-kal 1990-es szint alá kell csökkenteni). Az Európai Unió célkitűzése, hogy 2020-ra a megújuló energia részaránya a teljes energiafelhasználáson belül legalább 20 %-ra emelkedjen.

 

Az épületek energiahatékonyságának további javítására irányuló intézkedéseknek figyelembe kell venniük a klimatikus és a helyi feltételeket, valamint a beltéri klimatikus viszonyokat és a költséghatékonyságot is. A módszertannak figyelembe kell vennie a nemzeti és a regionális különbségeket és a hőtechnikai jellemzőkön kívül olyan tényezőket is magában kell foglalnia, amelyek egyre fontosabb szerepet játszanak az enrgiafelhasználásban, mint például a fűtés- és légkondicionáló berendezések, a megújuló forrásokból származó energia alkalmazása, a passzív hűtés-fűtés, az árnyékolás, a belső levegőminőség, a megfelelő természetes megvilágítás és az épület tervezése.

 

Kizárólag a tagállamok felelőssége, hogy minimumkövetelményeket határozzanak meg az épületek és az épületelemek energiahatékonyságára vonatkozóan. A követelményeket arra tekintettel kell meghatározni, hogy a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített energiaköltség-megtakarítás között.

Amennyiben jelentős, azaz 15 %-ot meghaladó eltérések mutatkoznak az egyes tagországok energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények költség- optimalizált szintjei és az energiahatékonyságra vonatkozó hatályos minimumkövetelmények között, a tagállamoknak meg kell indokolniuk ezeket az eltéréseket, vagy megfelelő intézkedéseket kell tervbe venniük az eltérések csökkentése érdekében.

 

Az épületek nagyságától függetlenül, a meglévő épületek jelentős felújításai jó alkalmat nyújthatnak költséghatékony intézkedések megtételére az energiahatékonyság javítására. Költséghatékonysági okokból lehetővé kell tenni az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelményeknek azon felújított részekre történő korlátozását, amelyek az adott épület energiahatékonysága szempontjából meghatározóak. A „jelentős felújítás” fogalmának meghatározása tagállami hatáskör, lehetőség lesz a külső térelhatároló szerkezetek felületének százalékos aránya vagy az épület értéke alapján történő meghatározásra.

 

Szükség van az olyan épületek számának növelésére, amelyek nemcsak teljesítik jelenleg érvényben lévő miniumumkövetelményeket, hanem azoknál energiahatékonyabbak, ezért a tagállamoknak a közel nulla energiaigényű épületek számának növelésére irányuló nemzeti terveket kell készíteniük.

 

Az irányelv fontos szerepet szán a tájékoztatásnak. Az épületek tulajdonosai és bérlői részére korrekt tájékoztatást kell nyújtani az épületek energiahatékonyságáról és gyakorlati tanácsokat a teljesítmény növelésére vonatkozóan.

 

Nagyon fontos megállapítása az irányelvnek, hogy a hatóságoknak példát kell mutatniuk, és törekedniük kell az energiahatékonysági tanúsítványban foglalt ajánlások végrehajtására. A tagállamoknak intézkedéseket kell nemzeti tervükbe foglalniuk a hatóságok támogatására annak érdekében, hogy azok a lehető leghamarabb megvalósítsák az energiahatékonyság javítását, és végrehajtsák az energiahatékonysági tanúsítványban foglalt ajánlásokat.

 

Témák, melyekben a 2010/31/EU irányelv követelményeket határoz meg:

• módszertani keret az energiahatékonyság számításához

• új épületek és önálló rendeltetési egységeik energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények alkalmazása

• energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények alkalmazása (jelentős felújítás előtt álló meglévő épületekre, külső térelhatárolók energiahatékonyságát jelentősen befolyásoló épületelemekre, épületgépészeti rendszerekre)

• közel nulla energiaigényű épületek számának növelésére irányuló nemzeti tervek

• energetikai tanúsítás

• fűtési és légkondicionáló rendszerek rendszeres helyszíni vizsgálata

• energiahatékonysági tanúsítványok és helyszíni vizsgálati jelentések független ellenőrzési rendszere

 

Fontos megjegyezni, hogy az irányelvben lefektetett követelmények minimumkövetelmények. A tagállamok bevezethetnek és alkalmazhatnak ezeknél szigorúbb követelményeket is.

 

Fogalmak

Az irányelvvel kapcsolatban érdemes tisztázni néhány fogalmat (a teljesség igénye nélkül), melyekre az irányelv és a majdani tagállami jogszabályok is hivatkoznak illetve hivatkozni fognak:

 

• közel nulla energiaigényű épület:

Igen magas energiahatékonysággal rendelkező épület, amelyben a felhasznált közel nulla vagy nagyon alacsony mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló forrásokból kellene származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló forrásokból származó energiát is.

 

• épület energiahatékonysága:

Az épület szokásos használatához kapcsolódó energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges energia számított vagy mért mennyisége, amely többek között magában foglalja a fűtéshez, a hűtéshez, a szellőztetéshez, a melegvíz-ellátáshoz és a világításhoz szükséges energiát.

 

• primerenergia:

Az a megújuló és nem megújuló forrásból származó energia, amely nem esett át semminemű átalakításon vagy feldolgozási eljáráson.

 

• megújuló forrásokból származó energia:

Megújuló, nem fosszilis forrásokból származó energia, nevezetesen szél-, nap-, aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus és óceánból nyert energia, vízenergia, biomasszából, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázokból és biogázokból nyert energia.

 

• jelentős felújítás:

Az épület olyan átalakítása, amely

a) a külső térelhatárolókat és az épületgépészeti rendszert érintően – a telekárat nem számítva – összköltségében meghaladja az épület értékének 25 %-át; vagy

b) a külső térelhatárolók összfelületének legalább 25 %-át érinti.

A tagállamok választhatnak a két lehetőség közül.

 

• költségoptimalizált szint:

Az energiahatékonyság azon szintje, amely egy épület becsült gazdasági élettartama folyamán a legalacsonyabb költséget eredményezi.

2013.06.06.

További híreink

Elektromos hajtás és környezeti hasznosságuk

Zöld rendszámmal közlekednek, és zéró emisszióval hirdetik őket, azonban az elektromos autóknak is van árnyoldala. A működéshez szükséges áram előállítása sokszor nem környezetbarát, a
Tovább olvasom >

Hőkamerákról bővebben

A hőkamera 1-100 mikron közötti hosszúhullámú infravörös sugárzást méri. Minden 0 K-nál melegebb test infratartományban elektromágneses sugárzást bocsát ki, minél melegebb annál többet, melyet a
Tovább olvasom >

Syb rendszer fejlesztése skálázható, szolgáltató független hibrid felhő megoldással

A fejlesztett szoftverarchitektúra hibrid felhővel közösen használható bármely VIR költséghatékony, automatikusan skálázódó üzemeltetésére. Egy olyan hibridrendszer kerül kialakításra, amely a
Tovább olvasom >

Kiemelt hírek

Kötelező energetikai szakreferens igénybe vétele

Új nyomtatványok az energetikai auditáláshoz

GINOP-2.1.4-15 Vállalkozások bevonása az innovációs láncba

K+F+I tevékenység megítélése az SZTNH bírálataiban

Legfrissebb Hírek

Elektromos hajtás és környezeti hasznosságuk

Hőkamerákról bővebben

Syb rendszer fejlesztése skálázható, szolgáltató független hibrid felhő megoldással

Hexoskin és Mass Suit by Juke Performance


Értesüljön ön is elsőkézből!

Amennyiben szeretne értesülni aktuális eseményeinkről, iratkozzon fel email címe és neve segítségével! Feliratkozásával hozzájárul adatai kezeléséhez. Adatait harmadik félnek nem adjuk ki.

SolverUnio Kft. Minden jog fenntartva!
Honlaptérkép     Adatvédelem     Impresszum