Üdvözöljük a Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft weboldalán!
+36 1 2200 661
solverunio@solvergroup.hu
Állásajánlatok

Sajtószoba

Gazdasági ösztönzők a munkabiztonság javításáért

 

Az Európai Unió egyes tagállamaiban a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre (OSH) irányuló gazdasági ösztönzők a biztonságos és egészséges munkahelyeket létrehozó szervezetek megjutalmazására szolgálnak. Ennek egyik példája, hogy azoknak a vállalatoknak, amelyek javítják OSH-teljesítményüket, alacsonyabb biztosítási díjat vagy adókulcsot állapítanak meg. Gazdasági ösztönzők alkalmazásával a szervezeteket rá lehet venni, hogy hajtsanak végre OSH-val kapcsolatos beruházásokat, a szabályok és szabályozások ugyanis néha nem nyújtanak erre elegendő ösztönzést a vállalatoknak

A gazdasági ösztönzők a jogszabályok végrehajtása mellett kiegészítésként működhetnek, ugyanis, mivel pénzügyi előnyöket biztosítanak, a tagállamokban működő vállalkozások vezetői számára egyértelmű módon támasztják alá a megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem mellett szóló üzleti érveket.

 

GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

 1. Az ösztönző rendszernek nemcsak a megfelelő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás korábbi eredményeit, azaz a balesetek korábbi arányát kell jutalmaznia, hanem azokat a konkrét megelőző törekvéseket is, amelyek célja a jövőbeni balesetek és megbetegedések csökkentése.
 2. Az ösztönző rendszereket a vállalkozások méretétől függetlenül valamennyi vállalkozás számára elérhetővé kell tenni, és különös figyelmet kell fordítani a kis- és középvállalkozások sajátos igényeire.
 3. Az ösztönzőnek kellően magasnak kell lennie ahhoz, hogy felkeltse a munkáltatók részvétel iránti érdeklődését.
 4. Az ösztönözni kívánt megelőző tevékenység és a jutalom között világos és azonnali kapcsolatnak kell lennie.
 5. Az ösztönző rendszernek egyértelmű odaítélési kritériumokkal kell rendelkeznie, és úgy kell kialakítani, hogy használata a lehető legkönnyebb legyen, hogy ne rójon túl nagy adminisztratív terhet a programban részt vevő vállalkozásokra és az ösztönzést nyújtó szervezetekre.
 6. Amennyiben az ösztönzőnek nagyszámú vállalkozást kell megcéloznia, a pontosan meghatározott kritériumokkal rendelkező, biztosítási vagy adóalapú ösztönzők a leghatékonyabbak (zárt rendszer).
 7. Amennyiben a cél meghatározott területek innovatív megoldásainak elősegítése, a támogatási rendszerek a leghatékonyabbak (nyitott rendszer).

 

ESETPÉLDÁK

A felmérés esettanulmányai jól szemléltetik, hogy az OSH-t előmozdító gazdasági ösztönzők több különböző rendszerben is működnek. Például:

 • A német vágóhidakon 2002-ben bevezetett ösztönző rendszer eredményeképpen a rákövetkező hat évben 28%-kal csökkent a bejelentendő balesetek száma, szemben a szektor egészében tapasztalható 16%-os csökkenéssel. Összesítve ez azt jelenti, hogy az ösztönző programban résztvevő vállalatoknál évente mintegy 1000-rel kevesebb baleset történt.
 • A finn mezőgazdasági ágazatban bevezetett ösztönző rendszer 10,2%-kal csökkentette a baleseti rátát, és eddig több mint 5000 balesetet előzött meg.
 • Az egyik német egészségbiztosító társaság olyan ösztönző rendszert vezetett be, amely arra indította az ügyfélkörbe tartozó vállalatok egy csoportját, hogy korszerű egészségvédelmi igazgatási rendszert vezessenek be. Ennek eredményeként 7,6%-kal csökkent a táppénzkifizetés, a távolmaradás pedig 6,7%-kal esett vissza.
 •  A támogatott munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítási rendszert bevezető lengyel vállalkozások 70%-ánál csökkent a balesetek száma és a biztosítási díjak összege, miközben 50%-uk számolt be arról, hogy kevesebb munkavállaló dolgozik veszélyes körülmények között.
 • Az olasz munkavállalói balesetbiztosítással foglalkozó hatóság a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi befektetések előmozdítása érdekében kis- és középvállalkozásoknál támogatja a banki hiteleket; a programban részt vevő vállalkozásoknál a hasonló vállalkozásokkal összehasonlítva 13–25%-kal kevesebb baleset történt.
 • Az OSH-t előmozdító új gépek és berendezések beszerzését támogató holland program eredményeként a vállalkozások 76%-ánál javultak a munkakörülmények. A holland szerződéses program a résztvevő ágazatokban 28%-kal csökkentette a betegszabadságot, szemben a többi ágazat 11%-os rátájával

AZ EGYES ESETEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE

Néhány esetben el lehetett készíteni egy adott rendszer részletes költség-haszon elemzését.

 

A német vágóhidakon bevezetett rendszer

A német vágóhidakon bevezetett rendszerben részt vevő vállalatoknak alacsonyabb biztosítási díjat kellett fizetniük, amennyiben előmozdították a munkahelyi biztonságot, például biztonsági késeket szereztek be, vagy biztonsági képzést tartottak a járművezetőknek.

Ennek eredményeként a rendszer 2002-es bevezetése óta 1000-rel kevesebb bejelentendő baleset történt (azaz olyan baleset, amely miatt a munkavállaló több mint 3 napra kiesik a munkából).

Az első hat évben (2002–2007) a rendszer 8,32 millió euróba került az ágazatban dolgozó 255 000 munkavállaló számára. Az alacsonyabb baleseti rátának köszönhető haszon azonban a számítások szerint 40,02 millió eurót tett ki. Ez azt jelenti, hogy az ösztönző rendszerre fordított minden egyes euróval 4,81 euró megtakarítást értek el.

 

 

 

 

 

 

A holland szerződéses program

A holland szerződéses programba mintegy 303 millió eurót fektettek be, ennek 55%-át a résztvevő ipari ágazatok fizették, a fennmaradó részt pedig a holland Szociális Minisztérium. A társfinanszírozási rendszer arra ösztönözte az ágazatokat, hogy több forrást fordítsanak a munkakörülmények javítására. A betegszabadságokban tapasztalt rendkívüli csökkenés értéke, amelyet a ledolgozott évenkénti hozzáadott értékben számítottak ki, 2,7 milliárd eurót tesz ki.

A 2,7 milliárd eurós megtakarítás egésze azonban nem csupán a szerződéses programnak tudható be, hiszen a betegszabadságok mértékét számos tényező befolyásolhatja, pl. a motiváltság szintje vagy egy adott ágazat munkanélküliségi rátája. A szakértők szerint reálisan a betegszabadságok visszaesésének egyharmada hozható összefüggésbe a szerződéses programmal. Ez még mindig 900 millió euró hasznot, illetve minden elköltött 1 euró után 3 euró megtakarítást jelent.

 

 

 

 

 

 


SZAKPOLITIKÁK ÁTTEKINTÉSE

 

A legtöbb európai ország „bismarck-i” társadalombiztosítási rendszerrel rendelkezik, ahol a balesetbiztosítási intézményeket állami irányítású monopólium keretében szervezik meg. Más tagállamokban „beveridge-i” versengő piaci modell működik, néhány országban pedig e két rendszer kombinációja. Ez azt jelenti, hogy a kontinensen nincs olyan sokféle balesetbiztosítási és társadalombiztosítási rendszer, ami minden bizonnyal megkönnyíti a gazdasági ösztönzők modelljeinek bevezetését és átültetését.

 

Támogatási rendszerek, adókedvezmények és nem pénzügyi ösztönzők elvileg minden uniós országban elképzelhetők.

 

Differenciált díjszabást alkalmazó megközelítések mind a versengő, mind pedig a monopolisztikus piacokon megtalálhatók. Különbségek vannak azonban a jövőorientált, megelőzést szolgáló törekvések, például a képzés vagy a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi befektetések finanszírozása terén.

A monopolisztikus megközelítések esetében ez nem probléma, mivel a biztosítótársaság biztos lehet abban, hogy számára előnyös lesz a befektetések kárigények arányára kifejtett pozitív hatása. A versengő piacon azonban a biztosítótársaságok azzal a kockázattal szembesülnek, hogy a vállalatok rövid idő után egy másik biztosítóhoz mennek át, így a megelőzési erőfeszítésekre fordított befektetések versenytársaikat juttatják haszonhoz. A versengő piacok esetében elképzelhető megoldás lehet a több évre szóló hosszú távú szerződések bevezetése vagy egy közös megelőzési alap létrehozása, amelyet valamennyi biztosító egyenlő mértékben finanszíroz.

 

Napjainkban szinte minden nagyobb uniós tagállam kínál valamilyenfajta gazdasági ösztönzőket.

 • Németország, Franciaország, Olaszország és Lengyelország az állami biztosítási rendszeren keresztül nyújt bizonyos ösztönzőket. Ezek között nem csupán a biztosítási díjak módosításai szerepelnek, hanem az OSH-ra fordított egyedi befektetések támogatási programjai is.
 • Spanyolországban a biztosítási ösztönzőket a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos nemzeti stratégia keretében tervezik meg, nemzeti és regionális szinten pedig számos, munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos támogatási program áll rendelkezésre.
 • A kisebb tagállamok közül Belgium,
 • és Hollandia a legaktívabb, ami azt mutatja, hogy a gazdasági ösztönzők alkalmazása a magán-balesetbiztosítási rendszerekben is lehetséges.

Az áttekintésből kitűnik, hogy valamennyi tagállamban lehetőség van gazdasági ösztönzők alkalmazására, társadalombiztosítási rendszerükkel összefüggő hagyományaiktól vagy attól függetlenül, hogy magán- vagy állami balesetbiztosítási rendszerrel rendelkeznek.  

Sajnos Magyarországon átfogó, állami kezdeményezésű gazdaságpolitikai ösztönzővel nemigen találkozhatunk, a legtöbbje elhalt valamely szakpolitikai vezető fiókjában. A jó hír viszont, hogy a hazai piaci szereplők saját jólfelfogott érdekükben alkalmaznak többféle gazdasági motivátort (energiaszektor, autóipari, biztosítás, stb), jó volna ezekről és az esetek  költség-haszon vonatkozásairól többet megismernünk.

 

forrás: OSHA

2013.06.15.

2013.06.15.

További híreink

Elektromos hajtás és környezeti hasznosságuk

Zöld rendszámmal közlekednek, és zéró emisszióval hirdetik őket, azonban az elektromos autóknak is van árnyoldala. A működéshez szükséges áram előállítása sokszor nem környezetbarát, a
Tovább olvasom >

Hőkamerákról bővebben

A hőkamera 1-100 mikron közötti hosszúhullámú infravörös sugárzást méri. Minden 0 K-nál melegebb test infratartományban elektromágneses sugárzást bocsát ki, minél melegebb annál többet, melyet a
Tovább olvasom >

Syb rendszer fejlesztése skálázható, szolgáltató független hibrid felhő megoldással

A fejlesztett szoftverarchitektúra hibrid felhővel közösen használható bármely VIR költséghatékony, automatikusan skálázódó üzemeltetésére. Egy olyan hibridrendszer kerül kialakításra, amely a
Tovább olvasom >

Kiemelt hírek

Kötelező energetikai szakreferens igénybe vétele

Új nyomtatványok az energetikai auditáláshoz

GINOP-2.1.4-15 Vállalkozások bevonása az innovációs láncba

K+F+I tevékenység megítélése az SZTNH bírálataiban

Legfrissebb Hírek

Elektromos hajtás és környezeti hasznosságuk

Hőkamerákról bővebben

Syb rendszer fejlesztése skálázható, szolgáltató független hibrid felhő megoldással

Hexoskin és Mass Suit by Juke Performance


Értesüljön ön is elsőkézből!

Amennyiben szeretne értesülni aktuális eseményeinkről, iratkozzon fel email címe és neve segítségével! Feliratkozásával hozzájárul adatai kezeléséhez. Adatait harmadik félnek nem adjuk ki.

SolverUnio Kft. Minden jog fenntartva!
Honlaptérkép     Adatvédelem     Impresszum