Welcome at SolverUnio Ltd !
+36 1 2200 661
solverunio@solvergroup.hu
Divisions:  Research Technology Tender
Research

Reference 1

A munkahelyi kockázatértékelés, a kockázatos munkahelyzetek elemzése a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére alkalmazott eljárásmetodika kulcsfontosságú eleme. Ha a kockázatértékelési folyamatot – a biztonsági és egészségvédelmi irányítási megközelítés kezdő lépését nem megfelelően vagy egyáltalán nem végzik el, igen valószínű, hogy hatékony és megfelelő megelőző intézkedéseket nem lehet bevezetni.

Rövid összefoglaló munkabiztonsági referenciáinkból

Bestvill Kft - Munkabiztonsági kockázatanalízis

Erősáramú karbantartói és kivitelezői tevékenység során fellépő fizikai és humán kockázatok feltérképezését, a kockázati portfolió elkészítését végeztük el.

HE-DO Kft - Munkabiztonsági kockázat-analízis

Az útépítési tevékenység során fellépő munkabiztonsági, egészségvédelmi és e területeket érintő compliance és működési kockázatok okainak elemzése, a kockázatokat mérséklő vagy megszüntető menedzsment folyamatok, technológiák és eszközök fejlesztése és alkalmazhatóságuk vizsgálata.

GA Magyarország Kft - Munkabiztonsági kockázatan-analízis

A kivitelezői és karbantartói tevékenység során fellépő fizikai és pszichoszociális kockázatok feltérképezése, a valós kockázati portfolió elkészítése volt a feladat.

SAG Hungária Kft - Munkabiztonsági kockázat-analízis

SAG Hungária Kft-nél érzékenység-vizsgálattal és valószínűségszámítással támogatott alkalmazott kutatás a munkabiztonsági, egészségvédelmi és compliance kockázatok elemzésére, és az alkalmazott kockázatmenedzsment folyamatok optimalizálására

McDonalds - Munkabiztonsági stresszelemzés

Olyan negatív hatásokkal járó stresszfaktorok jelenléte és dominanciája után kutattunk mint az állandó versenyhelyzet, a munkatársi vagy vezetőkkel történő konfliktusok, a megbecsülés, elismerés hiánya, a megfélemlítés, izoláció, kiszolgáltatottság, a kényszerű életmód-változás (migráció, kényszerű tárgyvesztés), a munkahelyi szexuális zaklatás és etnikumok, a szerep-kétértelműség (nem világos a poszt és a feladat), a szerepkonfliktus (egymásnak ellentmondó követelmények), a túl sok vagy túl kevés felelősség másokért, a szervezeti légkör, a vezetési stílusok, a túl alacsony fizetés.

SAG Hungária Kft - Stresszelemzés

A SAG munkavállalói körében végzett stresszkutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy melyek a legjellemzőbb stresszfaktorok a vállalati működésben, lehetnek-e ezek a faktorok okai egyes egyéb fizikai kockázatoknak, melyek azok a munkaterületek, melyekre a munkáltatónak a stressz kiszűrése érdekében nagyobb figyelmet kell fordítania, illetőleg szignifikáns kapcsolatokat kerestünk a mintacsoport egyes alcsoportjai és a kiválasztott stresszfaktorok között.

Telvill Kft - Munkabiztonsági kockázat-analízis

Észak-Budai Zrt - Munkabiztonsági kockázatanalízis

SolverUnio Kft. All Rights reserved     Adatvédelem     Impressum