Welcome at SolverUnio Ltd !
+36 1 2200 661
solverunio@solvergroup.hu
Divisions:  Research Technology Tender
Tender

Reference 1

A vállalati menedzsment részéről egyre inkább megfogalmazódik az az igény, hogy a stratégiai döntések alátámasztására, a bizonytalanságok modellezésére tudományos eszközöket, módszereket alkalmazzanak, ezzel megteremtve a kapcsolatot a döntések és a döntések várható következményei között. Másképpen ez úgy is megfogalmazható, hogy tudatosan kívánják vállalni a döntéseikből eredő kockázatot, illetve azok bekövetkezése esetén a tervszerű kockázatcsökkentés végrehajtását a profit maximalizálása érdekében.

ADISAN Sa – romániai bútorgyártó vállalat - REORGANIZÁCIÓ MODELLEZÉSE

ADISAN S.A., www.adisan.ro

A pénzügyi és számviteli adatokból egyértelműen megállapítható volt, hogy az ADISAN Sa vállalat elsősorban egy 2005-ben megkezdett és 2007-ig elhúzódó beruházás következményeként - mely jelentős technológiai fejlesztéseket és ezzel együtttáró létszámbővítést jelentett - igen súlyos eladósodottsági helyzetbe került. Az EBT vizsgálata alapján megállapítható volt az is, hogy az eredmény-hatékonysági mutatókban stagnálás, sőt visszaesés volt tapasztalható. A német szakmai befektetői konzorcium felkérése alapján modelleztük annak lehetőségeit, hogy milyen válságkezelő intézkedésekre van szükség, az egyes válságkezelő intézkedések milyen időtávban és mekkora valószínűséggel eredményeznek pozitív hatást, ezen hatások eredményeképpen a különféle struktúrájú befektetéseknek mekkora hozama és kockázati mutatója prognosztizálható.

Barbinvest Ingatlanfejlesztő Kft értékesítése

A megbízói cél az ingatlankezelő társaság üzletrészeinek 100%-os értékesítése volt. A társaság legnagyobb vagyoneleme Bartók Béla úti irodai ingatlan-befektetése volt. Az értékesítés során számos jogi és pénzügyi kockázati tényezőt kellett elemeznünk illetve feloldanunk, megbízásunk kiterjedt egyben a befektető felkutatására, a befektetés teljes előkészítésére és lebonyolítására. Az akvizíció volumene 100.000 eFt volt.

BROSS Security Zrt - Stratégiai, marketing és controling audit

A feladat a mintegy 1000 fős élőerős őrzést végző BROSS Security Zrt tevékenységének részletes megismerése és elemzése, különös tekintettel a piacok megszerzése és megtartása érdekében folytatott operatív tevékenységekre, a szervezeti felépítményre és a pénzügyi folyamatokra és azokról a tulajdonosok számára készített jelentés tartalmára. A vezetéssel és a tulajdonossal közösen kialakítandó stratégiai iránykorrekciók pontos definiálása (fő- és alcélok megfogalmazása). Vezetői értekezletek tematikájának fejlesztése, vezetők és a tulajdonosi delegátus közötti hatáskör és munkakör-megosztás pontosítása. Marketing audit elvégzése, melynek során a piacmegtartás, megszerzés érdekében végrehajtott intézkedéseket vizsgáltuk, hatékonyság, szervezettség és a meghirdetett stratégiai célok alapján.

Calzaturificio Iseo – olasz cipőgyár. Követelés-menedzsment.

Közvetítői tevékenységünk és a kidolgozott fizetési modell eredményeképpen a teljes 330.000 euró értékű követelésből mintegy 175.000 euró megtérült a felszámolás alatt álló olasz cipőipari vállalattól.

Fertőszentmiklósi Nádgazdasági Zrt

A még állami tulajdonban lévő, a Fertő-tó mellett mintegy 6000 ha nádat kezelő társaság részvényeinek megszerzése érdekében teljes körű befektetési előkészítés végrehajtása, elsősorban a finanszírozás, a human erőforrások átszervezési lehetőségei és a befektető piacbővítési terveinek végrehajtása alapján. Modelleztük a befektetéssel átalakuló új gazdálkodói szervezet pénzügyi folyamatainak alakulását nyolc éves időciklusban. Megbízásunk kiterjedt a privatizációs pályázat szerkesztésére is.

Ipoly Bútorgyár Zrt értékesítése

A hazai és nemzetközi elismertségnek örvendő iroda- és szállodabútor gyár részvényesei befektetéseik átcsoportosítása miatt el kívánták adni a részvénytársaságban meglévő, mintegy 95%-os tulajdont biztosító részvénypakettjüket. Megbízásunk során mintegy 8 hónap alatt a társaságot felkészítettük az értékesítésre. Elvégeztük a szükséges piaci, technológiai, jogi és pénzügyi auditokat. Irányítottuk, szerveztük a befektető-keresését, illetve a sikeres akvizíciót követően a teljes részvénypakett értékesítésének megszervezését is elvégeztük.

TEXEM GmbH-Tatabánya

Az ipari emelőgépek egyes berendezéseinek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó német vállalat-tulajdonos felkérte társaságunkat arra, hogy részletes elemzést készítsen a magyarországi leányvállalatainál a gyártási és kereskedelmi folyamatokról, a további közép-kelet európai fejlesztési elképzeléseinek előkészítése érdekében. A részletes üzleti folyamataudit alapján a Texem tulajdonosa reálisan megítélhette, hogy a jelenlegi magyarországi befektetett erőforrások mennyire szolgálják a TEXEM GmbH céljainak elérését, azok alapján milyen mértékű és irányú rövid és középtávú fejlődésre számíthat. Az audittal egyes kevésbé jelentősnek tűnő kockázati tényezők illetve a fejlődést akadályozó folyamat-hiányosságok felszínre kerültek.

Új etanoltermelő üzem létesítésének gazdaságossági elemzése

Kérdés, hogy miért lenne érdemes ebbe az iparágba beruházni?Az etanol-feldolgozó kapacitás hiánya miatt az NCsT-ben foglalt 16%-os kötelező bekeverés-vállalásunk nem teljesíthető. Egy új beruházás modellezését végeztük annak bizonyításához, hogy a bioetanol előállítása a Magyarország által vállalt 16 százalékos bekeverési kötelezettség teljesítése komoly felvevő piacot jelent a bioetanol előállítóknak, így az iparági beruházás jövedelmező lehet. Kiindulási adatokként a már üzemelő Hungrana publikált alapadatait, valamint az Interneten elérhető Independent Chemical Information System (ICIS) (2011) etanol jegyzési, illetve az US Department of Agriculture (2011) DDGS árai szolgálnak.

SolverUnio Kft. All Rights reserved     Adatvédelem     Impressum